Voice dialogue

Voice Dialogue Facilitator Opleiding
© Lietje Perizonius

Data opleiding-blokken
Opgeven voor blok 1
Opgeven voor vervolgblok
Routebeschrijving
Wat kenmerkt een goede facilitator

Organisatie

Een of twee keer per jaar gaat er een nieuwe groep van start met het eerste blok van de Voice Dialogue Facilitator Opleiding. Een groep telt tussen de zes en de negen deelnemers. De opleiding wordt gegeven in halfjaarlijkse blokken van elk vijf dagen, in principe om de drie weken. Hoe lang je doorgaat met de opleiding, hangt af van het doel dat je je stelt. Je begint met het eerste blok, daarna volgt het tweede blok, etc. Als je een keer een seizoen overslaat, kan je in principe later instappen in het voor jou 'volgende blok' als dat er dan is. Het eerste blok is een introductieblok en kan in principe - na een intakesessie - door ieder die belangstelling heeft voor de methode gevolgd worden.

Voor wie, voor wat

De opleiding staat open voor iedereen die wil leren hoe je met meer bewustzijn en acceptatie met jezelf, de ander en de wereld kunt omgaan, hoe je heel efficiŽnt en elegant conflicten kunt aanpakken, kortom hoe je veel meer bevrediging kunt putten uit het omgaan met jezelf, de ander en de wereld.

De opleiding is bedoeld
als bijscholing voor een ieder die in zijn werk op welk niveau dan ook beroepsmatig met mensen te maken heeft: voor Human Resource-werkers, trainers, opleiders, coaches, therapeuten, gezondheidswerkers, politieagenten, leraren, managers, garagehouders, ambtenaren, etc etc.

De opleiding is bedoeld
als scholing voor degene die zelf een praktijk of lesinstituut heeft of wil opzetten om daarbinnen de Voice Dialogue-techniek te gebruiken of te doceren en voor (psycho)therapeuten, trainers en leraren die al een praktijk, trainings- of lesinstituut hebben of daaraan verbonden zijn.

Wat is faciliteren, wat is een facilitator?

Onder ‘faciliteren' (letterlijk ‘mogelijk, gemakkelijk maken') wordt verstaan je zodanig ten aanzien van iemand opstellen dat hij respectvolle en werkelijke belangstelling ervaart en zich daardoor uitgenodigd voelt te onderzoeken wat er speelt. De methode is elegant en efficiŽnt en gaat regelrecht naar de kern van de zaak. Zo wordt bv de achtergrond van onvrede, van een conflict (innerlijk of met een ander) snel helder, voelen alle partijen zich in hun waarde gelaten, worden de oude stellingen verlaten en komt er energie beschikbaar voor een nieuwe creatieve aanpak.
De houding van de facilitator ten aanzien van zichzelf heeft invloed op dit proces. De rol van de facilitator is vergelijkbaar met die van een katalysator in een chemisch proces en met die van de waarnemer in een wetenschappelijke onderzoek. De zuiverheid van de katalysator, de transparantie van de waarnemer beÔnvloeden het proces en het onderzoeksresultaat. Het gaat dan ook in deze opleiding niet om het sec aanleren van een techniek. Om goed te kunnen faciliteren is het nodig bewust te zijn van wat er in jezelf speelt en je daarvan minstens voor even los te kunnen maken zodat je zonder veroordeling de ander kunt ontmoeten.

Zie ook het artikel Wat maakt een goede facilitator? onder de knop Artikelen

Inhoud

In het eerste blok worden verscheidene onderwerpen van Voice Dialogue ter introductie aangeboden. Vanaf het begin is er gelegenheid om te oefenen met faciliteren. Aan de theorie wordt aandacht besteed voorzover dat onontbeerlijk is en erom gevraagd wordt. Er wordt zoveel mogelijk tijd besteed aan het aan den lijve ervaren van de Voice Dialogue-techniek. Om de effectiviteit van de opleiding zo groot mogelijk te maken wordt aangeraden van te voren te beginnen met het lezen van de boeken van Hal en Sidra Stone. Dit zijn Embracing Our Selves, Embracing Each Other en Embracing the Inner Critic. Deze boeken zijn ook in Nederlandse vertaling verkrijgbaar onder de titels Thuiskomen bij jezelf, Thuiskomen bij elkaar en De innerlijke criticus ontmaskerd. (ook Thuiskomen bij elkaar komt weer in de verkoop, het wordt uitgegeven door De Zaak) Na deze drie boeken die door Hal en Sidra Stone samen geschreven werden, bracht Sidra Stone een boek uit geheten The Shadow King. De vertaling daarvan heet De innerlijke patriarch. In voorjaar 2000 brachten Hal en Sidra samen hun nieuwste boek uit. Het gaat over over relateren, over relaties, Partnering geheten. De vertaling van Partnering heet Van elkaar houden zonder jezelf te verliezen.
In de weken tussen de lesdagen wordt aangeraden deel te nemen aan onderlinge oefengroepjes van drie of meer deelnemers om met elkaar het geleerde te oefenen. Ook wordt steeds op de lesdagen aangegeven waar je je in de tussenliggende weken op kan focussen om optimaal van de lesdagen te kunnen profiteren. Weet bovendien, dat, hoewel de opleiding geen therapie-groep is, er wel dingen aangeraakt kunnen worden waarvan het goed is daar tijdens een individuele sessie meer aandacht aan te besteden.
De volgende blokken zijn gericht op het uitwerken van verschillende onderwerpen, het verfijnen en vervolmaken van de kunst van het faciliteren. Bovendien leer je ook jezelf - schriftelijk - te faciliteren. Deze zelf-facilitaties kun je opsturen. Ze worden dan bekeken en van commentaar voorzien teruggestuurd. Ook komen aan Voice Dialogue verwante technieken aan bod. De lessen zijn met name gericht op het aanleren van een zodanig juiste en zuivere houding ten aanzien van jezelf en de ander, dat de ander zich uitgenodigd voelt de vaak diep transformerende werking van het gefaciliteerd worden toe te laten. Er wordt daartoe veel geoefend en op maat gewerkt met de deelnemers.

Voorbereiding

Voor belangstellenden die nog nooit een sessie bij mij gedaan hebben, is een intake-sessie ruim voor het begin van de opleiding noodzakelijk. Deze duurt anderhalf uur en kost (inkomen-afhankelijk) tussen € 87 en € 102 inclusief BTW.
Als je je eerst losjes wilt oriŽnteren is het mogelijk een Open Avond te bezoeken om zelf een sessie te ondergaan en/of die van anderen mee te beleven. De kosten van het bijwonen van een Open Avond zijn € 12 inclusief BTW. (Voor minimuminkomens is dat € 10 incl BTW.) De Open Avonden zijn bedoeld voor iedereen die meer sessies wil meemaken of ondergaan, dus ook voor deelnemers aan de opleiding. Ze worden alleen gegeven bij voldoende deelname. Op het antwoordapparaat van Arc-en-Ciel wordt aangekondigd wanneer de eerstvolgende avond gepland is. Bel ruim van te voren als je wilt komen en spreek dan minstens je naam en telefoonnummer in. Als je je opgegeven hebt, wordt er op je gerekend. Zie voor meer details over opgave etc onder de knop
Open Avonden

Prijs

Opgave voor de Opleiding geschiedt per blok van vijf lesdagen om de drie weken. Een opleidingblok kost € 605 inclusief BTW (ex BTW € 500, BTW € 105).
Voor netto-inkomens van onder de € 1000 per huishouden per maand geldt een reductie van € 80, de prijs wordt dan € 508,20 incl BTW (ex BTW € 420 en BTW € 88,20).
Weet ook dat, als een blok van minder dan zes deelnemers in overleg toch doorgaat, de lesdag - ook in overleg - bij gelijkblijvende kosten in verhouding korter wordt, of de kosten bij een even lange lesdag in verhouding hoger.

Plaats

De lesdagen vinden plaats aan de Dr. Koomansstraat 39 in Abcoude, met het openbaar vervoer bereikbaar vanuit Amsterdam, per fiets of bus in 12 minuten vanaf metro Holendrecht, of met de trein. Vanaf het station Abcoude is het 10 minuten lopen. Per auto is het vanaf afslag Abcoude van de A2 nog drie minuten rijden. Er staat een kaartje van Abcoude in het stratenboekje van Amsterdam. Zie HIER voor een routebeschrijving

Data

De lesblokken lopen in principe van februari/maart tot begin/half juni en van september tot half december.
De lesdagen vallen op weekdagen. De lesdag begint om 12.00 uur en eindigt om 19.00 uur.

Opgave, data en betaling

Je kunt je opgeven door middel van een van de opgaveformulieren hieronder Voor nadere informatie en voor de afspraak voor de intake-sessie is opbellen het handigst (0294-287218).
Je plaats in de opleiding is gereserveerd als ik het opgaveformulier en de aanbetaling van € 100 ontvangen heb. De rest van het verschuldigde bedrag (dat is € 505, het deelnamebedrag min de aanbetaling) dient minimaal vier weken voor het begin van het opleiding-blok overgemaakt te zijn. (Als de reductie-regeling van toepassing is, is het bedrag voor aanbetaling € 100 en het restbedrag € 408,20.) Toelating geschiedt op volgorde van binnenkomst van opgave en betaling. Aangezien ik met kleine groepen werk (maximaal negen deelnemers) is het aan te raden je vroeg op te geven.

Opgaveformulieren

1. Opgeven voor blok 1
2. Opgeven voor vervolgblok

Kleine lettertjes

Bij annulering tot vier weken voor het begin van de opleiding is alleen de € 100 aanbetaling verschuldigd. Bij annulering korter dan vier weken voor het begin van de opleiding is het gehele bedrag voor het blok verschuldigd, tenzij het blok is volgeboekt en je je plek in overleg door iemand anders kunt laten innemen. Als een blok niet doorgaat, krijg je uiteraard het hele bedrag dat je betaald hebt terug.

Opleiding-blokken en andere activiteiten, 2017

Vanaf dit jaar ben ik voornemens de data van de Voice Dialogue Facilitator Opleiding niet meer zelf vast te stellen, maar laat ik mij liever inspireren door aanvragen door belangstellenden. Ik ben benieuwd hoe dat gaat uitpakken.
Hier de algemene gegevens:
De lesdagen duren (bij minimaal zes deelnemers) in principe van 12:00 tot 19:00 uur
bij minder dan zes deelnemers wordt in overleg óf de duur van de lesdag korter óf de prijs van het blok hoger.

Een nieuw eerste blok van de Voice Dialogue Facilitator Opleiding
Dit eerste blok is het begin van de Voice Dialogue Facilitator Opleiding.
De lesdagen worden in onderling overleg vastgesteld.
De lesdagen duren bij zes of meer deelnemers van 12:00 tot 19:00 uur.

Van Zoeken naar Vinden
Bedoeld voor mensen die bekend zijn met de VD methode. Antwoorden op diepe levensvragen (zoals wie ben ik, waarom ben ik hier, wat betekent 'god' voor mij, wat is Liefde, wat is dood, droom, intuïtie, hart, ET, voor mij, of bijvoorbeeld vragen aan je lichaam over je gezondheid, of over wel of geen abortus, wel of geen euthanasie) komen als vanzelf, als ze op juiste wijze benaderd worden.
(Voor deze onderwerpen kun je natuurlijk ook een individuele sessie boeken.)
Data en deelname in overleg.

Open faciliteer-dagen voor belangstellenden
Voor geïnteresseerde elders opgeleiden en oud Arc-en-Ciel-gedienden. Maar ook voor mensen die recent sessies zijn begonnen bij Arc-en-Ciel en graag willen zien hoe anderen 'werken en faciliteren'. Het aantal deelnemers ligt in principe tussen vier en zes.
Welkom vanaf 11:45 uur. De dagen beginnen om 12:00 uur en eindigen in principe om 19:00 uur. Het streven is dat minimaal vier mensen een sessie krijgen van ongeveer een uur. Door Lietje zelf, of door een van de deelnemers. Kosten zijn € 100 per dag ex BTW. Opgave graag telefonisch of met het contactformulier, http://www.voicedialogue.nl/contact.html.