Voice dialogue

Coaching
© Lietje Perizonius

routebeschrijving

De coaching sessie
(lees overal waar hij staat ook zij)

Tijdens de coaching-bijeenkomsten heeft de cliŽnt de gelegenheid te bespreken wat er op werkgebied meer aandacht verdient dan waar hij in zijn eentje aan toe gekomen is. Hij kan daar dan zo diep in duiken als nodig is om doelgericht te kunnen werken aan wat hij wil veranderen.
De cliŽnt maakt gebruik van het feit dat de facilitator anderhalf uur lang beschikbaar is om kritisch mee te kijken, te luisteren en zijn facilitator-kwaliteiten in te zetten. Blinde vlekken, onbewuste gewoonten en eigen aandeel in hoe de dingen verlopen worden daardoor zichtbaar. De facilitator gebruikt daarbij zijn kritische, rationele en invoelende vermogens en zijn confronterende capaciteiten. Hierdoor wordt de cliŽnt direct geconfronteerd met de uitwerking van zijn overtuigingen, van zijn normen en waarden, van zijn manier van zich opstellen en zich presenteren, van zich uiten en bovenal van zijn manier van naar zichzelf kijken en de impact daarvan op hemzelf en op de interactie met anderen.
Door de gehanteerde werkwijze komt er daardoor een proces op gang waarna hij uitgebreid binnen de veiligheid van de sessie kan experimenteren met zijn nieuw verworven zijns- en uitingsvormen.

De werkwijze bestaat uit:

1. het blootleggen van de onderliggende overtuigingen en opvattingen van de cliŽnt die ten grondslag liggen aan de problematiek in zijn functioneren op het werk. Door de directe feedback van de facilitator op zijn doen en laten krijgt de cliŽnt de gelegenheid om
2. rustig na te gaan waar die - meestal oude - overtuigingen vandaan komen, wat gemaakt heeft dat hij ze zich indertijd heeft eigen gemaakt en of ze nog steeds dienstig zijn. Meestal stammen de overtuigingen uit de jeugd van de cliŽnt en zijn het oude overlevingsstrategieŽn die eigenlijk allang achterhaald zijn.
3. De facilitator helpt dan de cliŽnt om in contact te komen met de gevoelens die schuilgaan onder die oude overlevingsstrategieŽn en
4. biedt hem de gelegenheid om, terwijl hij nu bewust die gevoelens honoreert, nieuwe meer directe uitingsvormen te creŽren. Deze nieuwe uitingsvormen moeten dienstig zijn aan de hedendaagse wensen en levensopvattingen van de cliŽnt zodat hij optimale vervulling uit zijn functioneren kan putten.
5. Dan krijgt de cliŽnt de gelegenheid om zijn nieuwe inzichten, verworvenheden en uitingswijzen uitgebreid uit te proberen in de veilige omgeving van de coaching-sessie.

Zo kan er bijvoorbeeld gewerkt worden aan:

Prijzen worden na een intake in onderling overleg vastgesteld
NB als extra service (i.e. zonder garantie) krijg je na afloop, indien gewenst, een opname op bandje of CD mee