Therapeutische Consulten

© Lietje Perizonius

Individuele Consulten (anderhalf uur)
Dubbele Consulten met z'n tweeën, Relatietherapie (drie uur)
Groepsconsulten
Tarieven
Routebeschrijving

Tijdens een therapeutisch consult kun je je persoonlijke problematiek aan de orde stellen, iets wat je dwars zit, iets wat je verder wilt uitzoeken, iets van jou waar anderen zich regelmatig aan storen en je snapt er niets van, iets wat je zelf heel goed weet maar wat je anderen maar niet aan hun verstand kan peuteren, een oude angst die maar niet weg wil gaan, een kwaal die je dwars zit, een oude pijn die steeds terugkomt als het onderwerp aangeraakt wordt, een oud verdriet dat steeds weer opspeelt, een onderwerp dat je moeilijk bespreekbaar vindt, etc.
Vaak willen degenen die voor deze consulten komen dat er in hun leven iets verandert. Dit kan iets zijn in hun uiterlijke omstandigheden, of iets waar ze binnen in zichzelf steeds tegenaan lopen. De oude manier van reageren, meer van hetzelfde, werkt niet meer, er moet iets veranderen.. Maar hoe?
De methode is in alle gevallen hetzelfde: het laten opkomen van alles wat er in je speelt ten aanzien van datgene dat je aan de orde stelt en daar met volle aandacht bij stilstaan.
De nog niet eerder gevoelde gevoelens, de antwoorden, de oplossingen en de nieuwe inzichten en responsen blijken steeds weer bereikbaar te zijn via hetzelfde gebied als waar de onvrede, de wanhoop, de kwaadheid, het verdriet, de vragen, etc. vandaan komen. Waar je ook maar begint, als je met volle niet veroordelende aandacht ergens bij stilstaat, blijk je altijd uit te komen bij datgene waar je diepste behoeften naar uitgaan.
Sommigen komen omdat ze naar verdieping zoeken; ze zijn toe aan het vinden van antwoorden op diepe levensvragen, willen beter leren omgaan met bepaalde omstandigheden in hun leven, met bepaalde mensen, met het wegvallen van dierbaren; ze willen de mogelijke betekenissen of aanwijzingen van hun dromen onderzoeken, van hun gedachten, hun gevoelens, van lichamelijke gewaarwordingen. Ze willen hun relatie met ouders, kinderen, partners onder de loep nemen; of, en vooral, hun relatie met zichzelf. Ze willen iets 'afmaken' dat nog speelde toen iemand uit hun omgeving overleed, wegging, de relatie verbrak; ze willen afscheid nemen, of doen wat nodig is om iets los te kunnen laten, vinden wat voor hen vergeving en compassie inhoudt; hun stoep schoonmaken.
Vaak komt aan de orde hoe je jezelf steeds weer, zonder dat echt te willen, door je eigen, meestal onbewuste, innerlijke kritiek op jezelf - door je eigen negatieve zelfbeeld - in een slachtofferpositie manoeuvreert; dit kan bijvoorbeeld voortkomen uit een jezelf verloochenend gevoel van ‘loyaliteit' binnen een bepaalde relatie, doordat je je afhankelijk voelt, doordat je jezelf vergelijkt met anderen, etc.
Zie voor meer over Lietje's werkmethoden ook onder de knop Artikelen en onder de knop Voice Dialogue

Individuele Consulten

De individuele consulten geven je de gelegenheid om met alle aandacht tijd aan je persoonlijke problematiek te besteden. Je kunt dingen uitproberen, je kunt aspecten van jezelf uitvergroten, nog extra overdrijven, onderwerpen aan de orde stellen waar je je voor schaamt, je verlegenheid onderzoeken, de onvermoede schoonheid vinden die daar onder verborgen zit. Als in een laboratorium, kun je proefjes doen, experimenteren, onderzoeken, van gedachten wisselen en vooral voelen, voelen, voelen ervan uitgaand dat wat er tussen jou en de facilitator besproken wordt niet verder gaat. Je kunt uitzoeken wat in jou maakt dat gebeurt wat er gebeurt en merken dat - door de schone aandacht daarop - je manier van handelen verandert, dat je blik ergens op verandert, dat je meer in contact bent, dat je meer aangeeft wat je zelf wilt en meer zonder trekken of duwen aanwezig kunt zijn. Voor sommigen blijkt het prettig te zijn regelmatig een sessie te doen en daarin aandacht te geven aan wat in het 'gewone' leven onvoldoende of niet aan de orde komt, voor anderen zullen de consulten een soort warming up zijn voor een Individuele Leergang, de Voice Dialogue Facilitator Opleiding, of de Leergang Zelfrealisatie (zie daarvoor onder de andere knoppen), voor nog weer anderen zijn een paar sessies genoeg om even in een veilige omgeving een bepaalde ervaring diep te doorleven - door een bepaalde pijn heen te gaan, tot een beslissing te komen, het antwoord op een bepaalde vraag in zichzelf te vinden. Alles kan.

Dubbele consulten met z'n tweeën, relatietherapie

Als twee mensen, die veel met elkaar te maken hebben - partners, vrienden, gezins- of familieleden, collega's, werkers in een en hetzelfde bedrijf, delers van een en dezelfde ruimte, etc - niet goed (meer) met elkaar overweg kunnen, is er altijd iets interessants voor beiden te vinden.
Tijdens de dubbele sessies vertelt ieder eerst vanuit zijn eigen perspectief zijn verhaal aan de facilitator. Deze staat voor beiden evenzeer open. De ander luistert mee en hoort - vaak voor het eerst écht goed - hoe de dingen door de ander ervaren worden. Doordat de facilitator goed kan luisteren en open staat voor degene die aan het woord is, kan deze zich gemakkelijker dan anders kwetsbaar opstellen. Als beiden verteld hebben wat hun dwarszit, besluit de facilitator in overleg hoe verder te gaan. Vaak zal het er op neer komen dat de facilitator met beiden, in aanwezigheid van de ander, werkt. (Zie ook Individuele consulten.) Soms wordt aangeraden een paar keer alleen voor een consult te komen. Ook worden soms oefeningen of opdrachten mee ‘naar huis' gegeven, zodat het proces thuis verder kan gaan. Een goed begin is het lezen van de boeken 'Thuiskomen bij elkaar' en 'Van elkaar houden, zonder jezelf te verliezen' van Hal en Sidra Stone. Deze boeken geven veel inzicht in de werkingen van de energetische wetten die een rol spelen in relaties.

Groepsconsulten

Lietje is ook beschikbaar voor het bijwonen van en leiding geven aan samenkomsten van kleine groepen mensen die op de een of andere manier met elkaar te maken hebben en daarin lichtelijk of ernstig vastgelopen zijn. De methode waarop zij te werk gaat is als volgt: in eerste instantie is zij alleen als waarnemer aanwezig terwijl de betrokkenen met elkaar 'hun ding' doen, na verloop van tijd zal zij, nog tijdens de eerste bijeenkomst, geheel afhankelijk van wat zij opmerkt en toegesneden op de specifieke wensen van de betrokkenen, een voorstel doen om met de situatie aan het werk te gaan.


Tarieven

met ingang van 2019

De kosten van een bijeenkomst van anderhalf uur bij netto maandinkomen*:
lager dan € 1500 : € 90
tussen € 1500 en € 2500 : € 100
boven € 2500 : € 110

Bij betaling door (eigen) bedrijf: € 135
Voor een coaching traject wordt een individuele offerte opgemaakt.
* Met netto maandinkomen wordt bedoeld het gezamenlijke netto maandinkomen van het huishouden waarvan je deel uitmaakt.
Kleine lettertjes: zeg bij verhindering graag zo snel mogelijk af. Indien je bij verhindering 48 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij korter deels en in overleg.
NB Als je dat wilt. mag je de sessie opnemen, om thuis alles nog eens rustig te kunnen beluisteren.
© als je aan bronvermelding doet (Lietje Perizonius, voicedialogue.nl),
ben je welkom stukjes tekst van deze site te citeren